Golden Vidoli

Denna Golden Vidoli är ett projekt jag var behjälplig i under 2004. Hela botten byttes ut då den var i väldigt dåligt skick pga sin konstruktion. Botten bestod av 2 lager diagonal-laggda 5mm lameller och utanpå det 1 lager 10mm mahogny. Mellan diagonal-lagren låg en väv som en gång i tiden var imprengnerad med linolja. Med tiden har oljan lakats ur och istället band den vatten som gjorde att botten aldrig riktigt torkade ur utan istället påskyndade åldrandet. Den nya botten skruvades utan väv och ett yttre lager med glasfiberväv och epoxy lades innan bottenfärg målades.