Claire

Claire är ett samarbetsprojekt med AB Sjöexpress. Hon är ritad av Gideon Forslund och byggd 1924.

Foto: Peter Höglund

Foto: Peter Höglund

Foto: Niklas Storm

Foto: Niklas Storm